onsdag 23. mars 2011

Nyttig info om hjernehinnebetennelse!


Meningokokker er ikke gøy!

Ungdom mellom 13 og 21 år er mer enn andre utsatt for meningokokksykdom ("smittsom hjernehinnebetennelse"), men de fleste tilfellene opptrer om vinteren. Blant russ har vi derimot sett en økning av tilfellene i mai måned. Særlig ille ble det i 1991 da 13 russ og ett barn av russ ble rammet av sykdommen i russetida. Mange russearrangement ble avlyst, og både russ og foreldre opplevde mye mer angst enn glede. I de siste årene har det vært færre sykdomstilfeller generelt, og russen har ikke vært spesielt rammet. Slik ønsker vi også at det skal bli i år!

Hvorfor er russen så utsatt?

Meningokokker er bakterier som smitter med spyttdråper fra personer som er helt friske og ikke aner at de har bakteriene i halsen. Drikking av samme flaske, kyssing og sigaretter som går fra munn til munn, er effektive måter å spre bakteriene på. Samtidig skriker mange seg hese og såre i halsen, noe som gjør at bakteriene lettere kan komme fra halsen over i blodet. Er en overtrøtt, er lufta stinn av røyk, en fryser og er forkjølt, vil kroppen ha mindre motstandskraft. Dersom en er smittet, er det viktig å oppdage symptomer på sykdommen tidligst mulig. Utmattelse og fyllesyke gjør det vanskeligere å oppdage symptomene tidlig.

Hva kan russen gjøre for å beskytte seg selv?

Les denne informasjonen og lær deg symptomene på sykdommen. Alle spedbarn har egen flaske. Det burde en russ også få ha. Gjør røyking til en privatsak. Kyss ikke hvemsomhelst, men en klem skader aldri. Skriker du litt mindre, så holder også stemmen lenger utover i russetiden. Fyllesyke er både ynkelig og farlig. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber. Se etter dem med jevne mellomrom og frakt dem helst hjem snarest!

Nytter det?

Ja! I 1991 var det flere russ som kjente igjen symptomene, spesielt utslettet, og selv søkte lege før det ble liv om å gjøre. I et par tilfeller ble sykdommen gjenkjent på tross av fyllesyke, fordi kamerater og foreldre var på vakt. Fra 1992 til -94 fikk all russ denne brosjyren og tilbud om meningokokk-C-vaksine. I disse årene hadde vi bare ett tilfelle av meningokokk-sykdom blant russ! Fra 1995 har russen bare fått informasjon, og det har ikke vært noen ny økning i sykdommen blant russ.

Vaksine ikke nødvendig!

Det finnes tre varianter av meningokokker: Serogruppe A, B og C. Bare C og B er aktuelle i Norge. De siste årene har antall sykdomstilfeller blitt lavere. Antall tilfeller av C-meningokokker har falt mest. Sykdommen er nå så uvanlig at vaksinering av all russ neppe vil forhindre ett eneste tilfelle i russetiden.

Hva er vitsen med denne informasjonen ?

Vaksinen hindrer ikke spredning av bakteriene, det kan bare du gjøre ved å ta hensyn til det som står i her. Her kan du lese om sykdommen, om symptomene (hvis noen likevel skulle bli syke) og om hva du kan gjøre for å hindre at bakteriene sprer seg. Den viktigste informasjonen finner du her. Den er like nyttig for småbarnforeldre, ungdomsskoleelever og russ. Les selv, gi den videre til foreldrene dine og husk den til du selv får små barn. Målet er at du skal få full glede av russetiden, og at den ikke blir ødelagt av angst, avlyste arrangementer, eller det som verre er. Ha en god og velfortjent russetid!

Når russ får feber, skal du undersøke dette:

1. Er han/hun mer enn vanlig slapp og medtatt?

Alle er slappe når de har feber. De som kjenner den syke, vet best hvordan han/hun pleier å være under en vanlig feberepisode. Har for eksempel han/hun fått i seg nok å drikke? Det viktigste er å "stole på sin egen utrygghet". Hvis du synes at dette er mer enn en "vanlig" feber, eller du føler deg utrygg på annen måte, skal du kontakte lege.

2. Har han/hun kastet opp?

Kombinasjonen av feber og oppkast skal tas alvorlig. Hvis en som har feber, kaster opp, bør du ta kontakt med lege, i alle fall dersom du ikke vet at det dreier seg om en vanlig omgangssyke.

3. Er han/hun stiv i nakken ?

Nakkestivhet kan være et tegn på hjernehinnebetennelse. Du undersøker små barn ved å legge en hånd under bakhodet og løfte når barnet ligger på ryggen og slapper helt av. Større barn, ungdom og voksne kan undersøkes ved å be dem se på navlen, legge haka på brystet (se tegningen) eller sette seg opp i senga og legge haka på knærne. Er den syke stiv i nakken, skal du ta kontakt med legen.

4. Har han/hun utslett?

Alvorlig meningokokksykdom kan gi små bloduttredelser under huden. Bloduttredelsene ser ut som små, røde eller blårøde prikker. Senere kan utslettet vokse til store, blå felt. Trykk et vanlig, rent drikkeglass mot en av prikkene og se på den gjennom glasset. Hvis prikken er der også når du trykker på den med glasset, kan det være et tegn på meningokokksykdom. Da skal du ringe lege øyeblikkelig. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med legen, skal du ta direkte kontakt med det sykehuset du sokner til. Husk at det ikke alltid er et slikt utslett ved meningokokksykdom, og at sykdom pga. hemofilusbakterien (spesielt barn under seks år) ikke har slikt utslett.

5. Er barnet irritabelt?

Barn under halvannet år som enda har et bløtt parti midt oppe på hodet, blir ikke nakkestive dersom de får hjernehinnebetennelse. Det bløte partiet blir ofte litt hardere (må undersøkes når de ikke skriker). Det er viktigst å legge merke til om de blir urolige og irritable.

Bakterier og sykdom

Meningokokksykdom skyldes at en bakterietype (meningokokker) kommer over i blodet. Helt friske personer i alle aldre kan gå rundt med meningokokker i halsen uten å vite om det. Hvis bakteriene kommer over i blodet, slår de seg oftest ned på hinnene rundt hjernen og gir hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet og skade andre viktige organer (blodforgiftning). Sykdommen kan utvikle seg svært raskt og kan i verste fall ende med døden dersom den syke ikke får rask behandling.

A, B, C

Meningokokkene deles inn i grupper. De vanligste kalles A, B og C. Alle gruppene er farlige. I Norge har gruppe B vært den vanligste årsaken til sykdommen de siste årene.

Vaksiner

Det finnes vaksine mot gruppe A og C. Vaksinen brukes til barn og ungdom i nærmiljøet når gruppe A eller C har gitt sykdom i området. Dessuten brukes den som vaksine for å beskytte folk som skal reise til et område hvor gruppe A eller C gir mye sykdom.

Til russens foreldre

Meningokokksykdom eller "Smittsom hjernehinnebetennelse" er en farlig sykdom. Denne informasjonen er skrevet for å opplyse om sykdommen og gi enkle, praktiske råd om hvordan en som foreldre skal følge med når barn eller unge har feber. Alle kan få meningokokksykdom, men barn opp til fem år og ungdom mellom 13 og 21 år blir oftest rammet.


Tekst hentet fra: nhi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar