torsdag 7. oktober 2010

Spørsmål og svar til russelappen

Kan jeg bli russ? Dette er et spørsmål vi møter ofte, og her får du svaret på de fleste spørsmål angående hvem som kan motta russelappen og ikke.

Russelappen er et ID-kort som skal bidra til en trygg og sikker russefeiring for årets avgangselever. Alle bestillinger av Russelappen sjekkes opp mot skolenes lister over avgangselever for å sikre at kun de som skal være russ i år mottar ID-kortet. Du vil ikke få adgang til russetreffene uten Russelappen.

Under ser dere noen vanlige spørsmål med svar:

Jeg har vært Russ før, kan jeg få Russelappen på nytt? Du kan i utgangspunktet kun motta Russelappen én gang. Dersom du har mottatt Russelappen tidligere, men ikke kunne feire russetiden da må du søke om å motta Russelappen på nytt. Gyldig årsak kan være sykdom, utenlandsopphold eller tilsvarende. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Bestill Russelappen på vanlig måte og kryss av for “Særskilt søknad” i din profil. Fyll inn søknaden og last opp vedlegg som beskrevet.

Jeg går på VK2 yrkesfag, kan jeg bli russ? Du kan motta Russelappen når du går VK2, men du må søke særskilt. Bestill Russelappen på vanlig måte og kryss av for “Særskilt søknad” i din profil. Din søknad vil da sjekkes opp mot skolens lister over VK2-elever. Enkelte skoler har innført interne retningslinjer for de som går yrkesfag. Snakk med russestyret på din skole om hva som er praksis hos dere. Vi anbefaler på generelt grunnlag at man venter med å feire russetid til man er ferdig med skolegang og lære.

Jeg var i utlandet ett år og går derfor i 2. klasse, men ønsker å feire sammen med mitt eget årskull? Dersom du på grunn av utenladsopphold eller annet ikke er avgangselev samtidig som ditt årskull kan du søke om å motta Russelappen. Bestill Russelappen på vanlig måte og kryss av for “Særskilt søknad” i din profil. Fyll inn søknaden og last opp vedlegg som beskrevet.

Jeg var syk i russetiden ifjor, kan jeg få Russelappen på nytt i år? Dersom du på grunn av sykdom eller annet ønsker å feire russetid på nytt må du søke om å motta Russelappen. Legeerklæring eller annen dokumentasjon må da vedlegges. Bestill Russelappen på vanlig måte og kryss av for “Særskilt søknad” i din profil. Fyll inn søknaden og last opp vedlegg som beskrevet.

Ved andre henvendelser og spørsmål kontakt oss på post@rok.as eller ring 23 68 12 00 begin_of_the_skype_highlighting 23 68 12 00 end_of_the_skype_highlighting.

Russelappen.no vil guide deg igjennom steg for steg slik at det skal være så enkelt som mulig for deg, det er med andre ord bare å følge instruksene nøye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar