søndag 29. august 2010

Hva skjer med russelappen?


Russelappen er et av ROK sitt viktigste sikkerhetsbidrag. Alle avgangselever kan bestille russelappen via kles- leverandørene Russeservice og Russedress, kataloger fra disse vil bli utdelt ved skoletstart.

Når du bestiller klær fra din valgte leverandør, må du oppgi ditt telefonnummer i bestillingen da vi må sjekke opp dette med listene vi får av leverandørene. Med andre ord, tulle telefonnummer lønner seg ikke!

Dersom du av en eller annen grunn ikke har bestilt via din klesleverandør, kan dette gjøres på russelappen.no når denne siden er opp i september. Vær gjør oppmerksom på at det da vil koste mer enn om du gjør det via russedress og russeservice.

Annen viktig informasjon:
- Man er bare russ en gang i livet, man kan med andre ord kun motta russelappen en gang!
- Eventuell innbetaling fra personer som ikke har rett til å få Russelappen vil ikke bli refundert.
- Yrkesfag eller andre særtilfeller må fylle inn feltet “særskilt søknad” på www.russelappen.no når registreringen er i gang.
- Vi har satt en øvre aldersgrense på treffene våre på 21 år og hvis du er eldre enn dette vil du ikke få mulighet til å få russelappen.
- Bestilling sjekkes opp mot skolenes lister over avgangselever. Eller eventuelt lærlinglister!


DU KAN REGISTERE DEG/BESTILLE RUSSELAPPEN HER FRA MIDTEN AV SEPTEMBER.
Følg med for oppdatert informasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar