onsdag 23. november 2011

Skriftlig eksamen før Russetiden fra og med 2013?
I 1979 vedtok Arbeiderpartiet å legge eksamen til etter 17. mai, for å dempe russefeiringen. Nå går samme parti inn for eksamen før 17. mai

Mange hevder at russefeiring før avgangseksamen kun ødelegger for elevenes faglige prestasjoner.

– Et skarpere skille mellom lesing og festing gjør at elevene får bedre resultater, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk lektorlag til Aftenposten.

Hvis partiet nå sier ja til eksamen før 17. mai, bli det trolig flertall for forslaget i Stortinget. Forslaget vil kunne tre i kraft fra 1. august 2012, og dermed ikke omfatte Russ 2012.

I april i år svarte 52 prosent av de spurte i en landsomfattende Aftenposten-undersøkelse at avsluttende eksamen i videregående skole bør flyttes frem, slik at elevene er ferdig med eksamen før russefeiringen starter. Undersøkelsen skapte heftig debatt, og aksjonsgruppen "Eksamen før russ" ble etablert.

Vgs-elevene er stort sett veldige glade for nyheten. I alle fall 2. klassingene:

Elevene ved Stabekk vgs synes det er kjempebra. - 2013-russen kan ta alle skritlige eksamener først, og så kan vi feste så lenge vi vil frem til muntlige eksamen, sier Henrik Klokk som er russ 2013.

- Jeg er også positiv, men det gjør ikke noe at forslaget favner 2012-russen. Vi klarer nok kombinasjonen fest og pugging vi også, sier Elise Hjermann, som er russ til våren

Hun tror det vil være fornuftig av fremtidig russ og tenke helt annerledes enn nå. I dag starter russefeiringen i praksis rundt 20. april og varer til 20. mai. - I fremtiden vil russen kanskje starte feiringen umiddelbart etter at siste skriftlig eksamen er ferdig, for så å holde på til man må forberede muntlig-eksamen, sier Elise til Aftenposten.

Tekst henter fra ww.russ.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar