fredag 3. september 2010

Følger du tradisjonen når du velger russebukse?


Vi må tilbake til 1953 for å spore forløpet til russens fargetradisjoner. På den tiden var det slik at allmennelever med økonomi og/eller service og samferdsel skulle bli blåruss.
Rødrussen var elevene som hadde oppnådd generell studiekompetanse med idrettsfag, musikk, dans og drama, naturbruk, medier og kommunikasjon eller påbygging.
I tillegg var Svartrussen elever som gikk på en yrkesfaglig studieretning utenom service og samferdsel. Grønnruss ble fra ca. 1995 tatt i bruk for elever innen landbruk og naturbruk. Disse var tidligere svartruss. Grønnruss var på 1960-tallet avgangselever ved realskolene, et skoleslag som ble nedlagt i 1986 og overtatt av den obligatoriske ungdomsskolen som da ble innført.

I dag er det mindre vanlig at skolegangen avgjør fargen på russebuksa. Likevel er det noen som ønsker å ta vare på tradisjonen.

Løp og kjøp, enten du er tradisjonsruss eller ikke.

1 kommentar: